شرکت تولیدی خزرتیر
شرکت خزرتیر تولید کننده برتر انواع تیر برق های بتنی در مازندران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1396
انبارش


مقصود از انبارش در این دستورالعمل عبارت است از استقرار پایههای بتنی در انبار شـرکت تـامین کننـده یـا انبـار
شرکتهای توزیع و یا انبارش موقت »در محل پروژه به منظور نصب« .
1لازم به ذکـر اسـت مفهـوم انبـارش بـا دپـوی ..
شرکت تولیدی خزرتیر

پایههای بتنی طی دوره آبخوری که در محل کارگاه تا پایان زمان عمل آوری نهایی محصولات ادامه مـییابـد متفـاوت
است و مقصود از این فرآیند در حقیقت، نگهداری پایههای آماده حمل و بارگیری، بعد از مرحله تولید است.

الزامات و شرایط انبارش

1-
پایههای روی هم باید از یک نوع بوده و قراردادن پایههایی با قدرت اسمی و طول متفاوت روی یکدیگر ممنوع است.
پایههای غیر همنوع بایستی در گروههای مشخص با فاصله از سایر پایهها در محل انبارش استقرار یابند

2-
انبارش پایهها باید بگونهای باشد که اولویت خروج از انبار، متناسب با تاریخ تولید پایهها تنظیم گردد3-
استقرار پایهها باید از وجه نری »جهت مقاوم« به سمت زمین باشد و رعایت حداکثر ردیفها برای پایههای 200برابر 5
ردیف، برای پایههای 400و 600برابر 4ردیف و برای پایههای 800و 1200برابر 3ردیف الزامی است4-
با توجه به وجود پله های 75سانتی در پایه های استاندارد، رعایت نقاط قرارگیری الوارها از انتهای پایهها، برای پایه 9متری
در فاصله 1/5و 4/5و 7و برای پایه 12متری در فاصله 1/5و 4/5و 7/5و 11و برای پایه 15متری نیز در فاصله 1/5و
4/5و 7/5و 10/5و 13متری الزامی است


5-
حداقل ابعاد مقطع الوارها »چوب چهار تراش« بین ردیفهای پایه، باید مشابه و برابر 8×8سانتیمتر میباشد


6-
قراردادن الوارها بین زمین و پایه مشابه شرایط استقرار الوار بین ردیفهای پایه به صورتی باشد که پایههای ردیف اول در
طول زمان انبارش در تماس با زمین قرار نگیرند


7-
حداقل فاصله پایههای مجاور در یک ردیف برابر با ابعاد چوب چهارتراش باشد. همچنین فاصله پایههای مجاور در تمام
ردیفها باید یکسان باشد و پایههای هر ردیف دقیقاً در امتداد پایههای ردیف قبلی قرار گیرد


8-
محل انبارش پایهها باید به نحوی انتخاب شود که درصورت بارش باران، پایهها در مسیر عبور جریانهای آب قرار نگیرند


9-
محل انبارش پایهها همواره باید کاملا مسطح و عاری از هرگونه برآمدگی و فرورفتگی طبیعی یا مصنوعی باشد. لازم به تاکید
است جهت انبارش غیر موقت، تسطیح و اجرای پوشش مقاوم کف محل انبارش بصورت بتنی یا آسفالت غیر قابل نشست،
با تنظیم شیب %1برای سطح مذکور الزامی است


10-
چنانچه احتمال کاهش کیفیت پایهها در زمان انبارش غیر موقت بعلت شرایط نامساعد جوی منطقه وجود داشته باشد، رعایت
تمهیدات لازم جهت پوشش و حفاظت پایهها الزامی است


11-
استفاده از علائم هشدار خطر در اطراف مجموعه پایههای تخلیه شده در محل شانه راه یا کناره خیابان، جهت جلوگیری از
بروز حادثه الزامی است12-
انبارشموقت پایهها درمحل عابرین پیاده نباید موجب انسداد مسیر شده وحتیالامکان از رویهم قراردادنپایهها اجتناب شود


13-
انبارش موقت پایه ها در محل ساخت و ساز ساختمانی، تعمیرگاهها و ... که احتمال آغشته شدن پایه به موادی نظیر روغن،
پاشش بتن و رنگ وجود دارد ممنوع است. در صورت اجبار به استقرار پایهها در محلهای مذکور، استفاده از پوشش
مناسب روی پایهها الزامی است


***************************
استقرار تکپایه کنارچاله جهت نصب به محض تخلیه، شامل ضوابط انبارش نیست و محافظت پایهها برعهده دستگاه نظارت میباشد
**************************

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/694/2080275/Anbaresh.JPGطبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: دستورالعمل انبارش تیر برق، انبارش تیر برق، تیر برق بتنی، شرکت تولیدی خزرتیر، تیر برق بتنی H بابلسر، فعالیتهای شرکت خزرتیر، الزامات انبارش تیر برق،
ارسال توسط مهدی علیزاده
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات